சங்க இலக்கியம்

மாற்றுத் திறனாளிகளின் அன்புடை நெஞ்சம்

நல்லுடல் வாய்த்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, மாற்றுத் திறன் கொண்ட ஊனமுற்றோருக்கும்
காதல் வாழ்க்கை உண்டு. அன்பு கொண்ட அந்த மனங்களுக்கு என்றும் இல்லை மணத்துக்குத் தடை என்பதைக் கூறும்
ஒரு பாடல் கலித்தொகையில் (மருதக்கலி:- பா.28) காணப்படுகிறது. (முழுதும் படிக்க)

Advertisements

கருத்து சொல்க

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s